Server Tập phim Download link
PokemonVietTập 1DownLoad Tập 1
PokemonVietTập 2DownLoad Tập 2
PokemonVietTập 3DownLoad Tập 3
PokemonVietTập 4DownLoad Tập 4
PokemonVietTập 5DownLoad Tập 5
PokemonVietTập 6DownLoad Tập 6
PokemonVietTập 7DownLoad Tập 7
PokemonVietTập 8DownLoad Tập 8
PokemonVietTập 9DownLoad Tập 9
PokemonVietTập 10DownLoad Tập 10
PokemonVietTập 11DownLoad Tập 11
PokemonVietTập 12DownLoad Tập 12
PokemonVietTập 13DownLoad Tập 13
PokemonVietTập 14DownLoad Tập 14
PokemonVietTập 15DownLoad Tập 15
PokemonVietTập 16DownLoad Tập 16
PokemonVietTập 17DownLoad Tập 17
PokemonVietTập 18DownLoad Tập 18
PokemonVietTập 19DownLoad Tập 19
PokemonVietTập 20DownLoad Tập 20
PokemonVietTập 21DownLoad Tập 21
PokemonVietTập 22DownLoad Tập 22
PokemonVietTập 23DownLoad Tập 23
PokemonVietTập 24DownLoad Tập 24
PokemonVietTập 25DownLoad Tập 25
PokemonVietTập 26DownLoad Tập 26
PokemonVietTập 27DownLoad Tập 27
PokemonVietTập 28DownLoad Tập 28
PokemonVietTập 29DownLoad Tập 29
PokemonVietTập 30DownLoad Tập 30
PokemonVietTập 31DownLoad Tập 31
PokemonVietTập 32DownLoad Tập 32
PokemonVietTập 33DownLoad Tập 33
PokemonVietTập 34DownLoad Tập 34
PokemonVietTập 35DownLoad Tập 35
PokemonVietTập 36DownLoad Tập 36
PokemonVietTập 37DownLoad Tập 37
PokemonVietTập 38DownLoad Tập 38
PokemonVietTập 39DownLoad Tập 39
PokemonVietTập 40DownLoad Tập 40
PokemonVietTập 41DownLoad Tập 41
PokemonVietTập 42DownLoad Tập 42
PokemonVietTập 43DownLoad Tập 43
PokemonVietTập 44DownLoad Tập 44
PokemonVietTập 45DownLoad Tập 45
PokemonVietTập 46DownLoad Tập 46
PokemonVietTập 47DownLoad Tập 47
Server Tập phim Download link
Thuyết MinhTập 1DownLoad Tập 1
Thuyết MinhTập 2DownLoad Tập 2
Thuyết MinhTập 3DownLoad Tập 3
Thuyết MinhTập 4DownLoad Tập 4
Thuyết MinhTập 5DownLoad Tập 5
Thuyết MinhTập 6DownLoad Tập 6
Thuyết MinhTập 7DownLoad Tập 7
Thuyết MinhTập 8DownLoad Tập 8
Thuyết MinhTập 9DownLoad Tập 9
Thuyết MinhTập 10DownLoad Tập 10
Thuyết MinhTập 11DownLoad Tập 11
Thuyết MinhTập 12DownLoad Tập 12
Thuyết MinhTập 13DownLoad Tập 13
Thuyết MinhTập 14DownLoad Tập 14
Thuyết MinhTập 15DownLoad Tập 15
Thuyết MinhTập 16DownLoad Tập 16
Thuyết MinhTập 17DownLoad Tập 17
Thuyết MinhTập 18DownLoad Tập 18
Thuyết MinhTập 19DownLoad Tập 19
Thuyết MinhTập 20DownLoad Tập 20
Thuyết MinhTập 21DownLoad Tập 21
Thuyết MinhTập 22DownLoad Tập 22
Thuyết MinhTập 23DownLoad Tập 23
Thuyết MinhTập 24DownLoad Tập 24
Thuyết MinhTập 25DownLoad Tập 25
Thuyết MinhTập 26DownLoad Tập 26
Thuyết MinhTập 27DownLoad Tập 27
Thuyết MinhTập 28DownLoad Tập 28
Thuyết MinhTập 29DownLoad Tập 29
Thuyết MinhTập 30DownLoad Tập 30
Thuyết MinhTập 31DownLoad Tập 31
Thuyết MinhTập 32DownLoad Tập 32
Thuyết MinhTập 33DownLoad Tập 33
Thuyết MinhTập 34DownLoad Tập 34
Thuyết MinhTập 35DownLoad Tập 35
Thuyết MinhTập 36DownLoad Tập 36
Thuyết MinhTập 37DownLoad Tập 37
Thuyết MinhTập 38DownLoad Tập 38
Thuyết MinhTập 39DownLoad Tập 39
Thuyết MinhTập 40DownLoad Tập 40
Thuyết MinhTập 41DownLoad Tập 41
Thuyết MinhTập 42DownLoad Tập 42
Thuyết MinhTập 43DownLoad Tập 43
Thuyết MinhTập 44DownLoad Tập 44
Thuyết MinhTập 45DownLoad Tập 45
Thuyết MinhTập 46DownLoad Tập 46
Thuyết MinhTập 47DownLoad Tập 47
- Lịch phát hành anime Pokemon XY&Z tháng này - Raw SD 18h Raw HD Ngày Mai .
• Tập 46 (20/10/2016) : Tạm biệt Satoshi's Gekkouga! Xerosic phản công!!
• Tập 47 (27/10/2016) : Con số 0 không hồi kết! Hẹn ngày gặp lại!!
• Tập 48 (03/11/2016) : Truyền thuyết XYZ!!
• Tập 49 (10/11/2016) : 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!!
Phần Tiếp Theo (17/11/2016) Pokemon Sun And Moon
Bình luận

Phim liên quan

Fairy Tail Hội Pháp Sư HTV3 Lồng Tiếng 277 / 277 Lồng tiếng Fairy Tail Hội Pháp Sư HTV3 Lồng Tiếng Fairy Tail Htv3
Naruto Shippuuden 169 / 500 Lồng tiếng Naruto Shippuuden Naruto Shippuuden : Sức Mạnh Vĩ Thú Htv3 Lồng Tiếng
Thám Tử Lừng Danh Conan HTV3 Lồng Tiếng Phần 2 Full 360 / 300 Lồng tiếng Thám Tử Lừng Danh Conan HTV3 Lồng Tiếng Phần 2 Full Detective Conan Season 2
Naruto Htv3 Lồng Tiếng 220 / 220 Lồng tiếng Naruto Htv3 Lồng Tiếng Naruto Htv3 Lồng Tiếng
Harry Potter và tên tù vượt ngục Azkaban HTV3 Lồng Tiếng HD-Lồng tiếng Harry Potter và tên tù vượt ngục Azkaban HTV3 Lồng Tiếng Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban
Shin Cậu Bé Bút Chì 104/104 Lồng tiếng Shin Cậu Bé Bút Chì Shin – Cậu Bé Bút Chì
Thám Tử Lừng Danh Conan HTV3 Lồng Tiếng Full 100/100 Lồng tiếng Thám Tử Lừng Danh Conan HTV3 Lồng Tiếng Full Detective Conan Htv3
Pokemon Bửu Bối Thần Kỳ 1102 / ?? Thuyết minh Pokemon Bửu Bối Thần Kỳ Pokemon