Cũng như các doanh nghiệp, tổ chức khác, HTV3[TV] yêu cầu bạn đọc và hiểu rõ quyền, luật sử dụng của website HTV3[TV]

 1. Nghiêm cấm sử dụng HTV3[TV] để hoạt động, mua bán, tuyên truyền, đi ngược với pháp luật Việt Nam.

 2. Nghiêm cấm sử dụng HTV3[TV] để hoạt động, mua bán, tuyên truyền đi ngược với luật pháp Quốc Tế nói chung và của máy chủ sở tại, các quốc gia khác nói riêng.

 3. Nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ thiếu văn hóa, vô đạo đức khi hoạt động trên hệ thống HTV3[TV].

 4. Mọi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân của mình.

  • Nếu có tranh chấp xảy ra, Ban quản trị chỉ giải quyết khi có bằng chứng xác minh là chủ tài khoản cần tranh chấp.

  •  
 5. Mọi thành viên đều có quyền yêu cầu phim và khiếu nại về phim đang được chiếu trên HTV3[TV]

  • Ban quản trị giải quyết các yêu cầu phim trong 6-8 tiếng kể từ lúc tiếp nhận đơn yêu cầu.

  • Ban quản trị giải quyết các khiếu nại phim trong 2-4 tiếng kể từ lúc tiếp nhận đơn khiếu nại.

  •  
 6. Các thành viên đăng ký tên tài khoản đúng chuẩn mực và đúng đạo đức.

  • Ban quản trị có quyền thay đổi tên tài khoản nếu phát hiện tài khoản đó sử dụng tên tài khoản có các nội dung sau:

   • Lấy tên của các trùm khủng bố, tội phạm trên toàn thế giới.

   • Lấy tên tài khoản vô văn hóa (dù là viết tắt hay bất kì hình thức gây cố ý hiểu nhầm nào).

   •  
 7. HTV3[TV] khuyến khích bạn theo dõi điều khoản sử dụng vì nôi dung có thể thay đổi mà không cần thông báo.

 8.  

Chỉnh sửa lần cuối 03/07/2015

Ban quản trị HTV3TV.